WYBORY SAMORZĄDOWE

Partia Kobiet

Lider:   Iwona Piątek
Data założenia:   11 stycznia 2007
Adres siedziby:  

ul. Kanonia24/26 lok. 2 ,  

00-278 Warszawa

Oficjalna strona:   www.partiakobiet.com.pl/
Przewodnicząca  

Imię i nazwisko: Iwona Piątek
Data Urodzenia: 10.11.1964r. w Warszawie
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na wydziale Socjologii.

 
Program wyborczy
Partia Kobiet
 Ideologia :    równouprawnienie kobiet
 Poglądy :    socjalne, państwo opiekuńcze

 

1. Wsparcie rodzicielstwa (prawdziwa polityka prorodzinna, europejskie rodzicielstwo – partnerski model rodziny z równym udziałem obydwojga rodziców w proces wychowywania dzieci, zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez rozwój sieci żłobków i przedszkoli).

2. Walka z dyskryminacją kobiet i działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w polityce (zachęcanie kobiet do egzekwowania należnych im praw, aktywności społecznej, kandydowania w wyborach, a także głosowania na inne kobiety).

3. Świadome rodzicielstwo (refundacja środków antykoncepcyjnych i in vitro, liberalizacja ustawy antyaborcyjnej, rzetelna edukacja seksualna w szkołach).

4. Rozdział Kościoła od państwa (powrót lekcji religii do sal przykościelnych, podatek kościelny).

5. Związki partnerskie hetero- i homoseksualne (walka z dyskryminacją, zmiana prawa w wyniku zmieniającej się sytuacji społecznej i odejścia od tradycyjnego modelu rodziny).

6. Wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów (wypracowanie systemowych rozwiązań kwestii starzenia się społeczeństwa).

 

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl