WYBORY SAMORZĄDOWE

Polska Partia Pracy

Lider:   Bogusław Ziętek
Data założenia:   11 listopada 2001
Adres siedziby:   AL. Wyzwolenia 18 , 00-570 Warszawa
Oficjalna strona:   www.partiapracy.pl
Przewodniczący  

Imię i nazwisko: Bogusław Ziętek
Data Urodzenia: 9 października 1964
Wykształcenie: średnie - Posiada wykształcenie średnie techniczne.

  Wiceprzewodniczący  
 

Imię i nazwisko: Mariusz Olszewski
Data Urodzenia: 10 sierpnia 1969
Wykształcenie: wyższe - Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Wiceprzewodniczący  
 

Imię i nazwisko: Przemysław Skupin
Data Urodzenia:

 

  Wiceprzewodnicząca  
 

Imię i nazwisko: Elżbieta Fornalczyk
Data Urodzenia:

  Wiceprzewodniczący  
 

Imię i nazwisko: Szczepan Kasiński
Data Urodzenia:

  Wiceprzewodniczący  
 

Imię i nazwisko: Zbigniew Zdónek
Data Urodzenia:

Program wyborczy
Polska Partia Pracy
Ideologia :    socjalizm, socjalizm demokratyczny, socjaldemokracja, syndykalizm, trockizm
 Poglądy :    socjalizm

Polska Partia Pracy-”Sierpień 80″ powstała na bazie Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”, którego działacze uznali, że interesów pracowniczych nie reprezentuje żadna partia na polskiej scenie politycznej. Partia stopniowo otwierała się na kolejne środowiska – w jej szeregach znaleźli się ludzie o bardzo szerokim spektrum poglądów lewicowych. Partia udostępniała miejsce na swoich listach wyborczych podczas kolejnych wyborów działaczom innych, mniejszych partii lewicowych.

Pierwszym przewodniczącym partii był związkowiec Daniel Podrzycki. Był on kandydatem PPP w wyborach prezydenckich w 2005 r., jednak zginął w wypadku samochodowym na dwa tygodnie przed tymi wyborami. Od 30 października 2005 r. przewodniczącym partii jest Bogusław Ziętek.

Polska Partia Pracy brała udział w kolejnych wyborach, m.in. w ostatnich wyborach parlamentarnych w październiku 2007 r. zdobyła 1 proc. – 160 tysięcy głosów.

20 listopada 2009 r. odbył się III kongres partii, podczas którego ponownie na przewodniczącego partii wybrana Bogusława Ziętka, poszerzając przy tym skład Krajowej Komisji Koordynacyjnej PPP o nowych członków, w tym przedstawicieli Organizacji Młodzieżowej PPP, która istnieje od 2008 r.

Polska Partia Pracy-”Sierpień 80″ domaga się wstrzymania prywatyzacji i odrzuca neoliberalne reformy. Opowiada się za bezpłatną edukacją i służbą zdrowia, za wyprowadzeniem wojsk polskich z Iraku i Afganistanu, państwem opiekuńczym, 35-godzinnym tygodniem pracy i płacą minimalną na poziomie 68% średniej krajowej. Jest także za neutralnością światopoglądową państwa i obroną praw mniejszości – narodowych, wyznaniowych, seksualnych itd. Polska Partia Pracy odwołuje się do tradycji polskiego ruchu robotniczego.

Polska Partia Pracy-”Sierpień 80″ współpracuje z wieloma partiami lewicowymi z zachodniej Europy, jak i z grupą Zjednoczonej Lewicy (GUE/NGL) w Parlamencie Europejskim. PPP złożyła także wniosek o status obserwatora w Europejskiej Partii Lewicy.

Od kilku lat Polska Partia Pracy-”Sierpień 80″ bierze czynny udział we wszystkich ważnych ruchach społecznych w Polsce, lub też sama je inicjujemy:

w obronie praw pracowniczych (działacze PPP i WZZ „Sierpień 80” aktywnie zaangażowani są w protesty pracowników supermarketów, służby zdrowia, czy górnictwa)

w obronie praw kobiet (członkinie PPP czynne zaangażowane są w kampanie feministyczne, działacze PPP i WZZ „Sierpień 80” ochraniali m.in. manifestacje na rzecz prawa do aborcji)

przeciwko udziałowi polskich wojsk w interwencji w Afganistanie.

Polska Partia Pracy-”Sierpień 80″ pod względem procentowego udziału robotników wśród członków partii, zajmuje pierwsze miejsce w Polsce.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl