WYBORY SAMORZĄDOWE

Prawo i Sprawiedliwość

Lider:   Jarosław Kaczyński
Data założenia:   13 czerwca 2001
Adres siedziby:  

ul. Nowogrodzka 84/86,  

02-018 Warszawa

Oficjalna strona:   www.pis.org.pl
Prezes  

Imię i nazwisko: Jarosław Kaczyński
Data Urodzenia: 18 czerwca 1949
Wykształcenie: wyższe - Instytut Nauki o Państwie i Prawie, Teoria Państwa i Prawa

  Wiceprezes
  Imię i nazwisko: Mariusz Kamiński
Data Urodzenia: 25 września 1965 
Wykształcenie: wyższe - Studiował na Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wiceprezes  
  Imię i nazwisko: Adam Lipiński
Data Urodzenia: 11 września 1956
Wykształcenie: wyższe - Studiował na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  Wiceprezes  
 

Imię i nazwisko: Antoni Macierewicz
Data Urodzenia: 3 sierpnia 1948
Wykształcenie: wyższe - Studiował na Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  Wiceprezes  
 

Imię i nazwisko: Beata Szydło 
Data Urodzenia: 15 kwietnia 1963
Wykształcenie: wyższe - W 1989 ukończyła studia w Katedrze Etnografii UJ. 1989–1995 doktorant na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. 1997 ukończyła studia dla menedżerów kultury w SGH, a w 2001 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie .

 

Program Wyborczy

Prawo i Sprawiedliwość

 Ideologia :    neokonserwatyzm, chrześcijańska demokracja
 Poglądy :    solidaryzm

Program polityczny

PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu (jednak bez przywracania kary śmierci). Ugrupowanie postulowało utworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników.

Partia popiera integrację z Unią Europejską, a także jest za polityką proamerykańską. PiS poparło także udział polskich żołnierzy w operacji w Iraku i sprzeciwiało się ich natychmiastowemu wycofaniu.

PiS zaprezentowało całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej.

Partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji na życzenie, rejestracji związków homoseksualnych oraz legalizacji tzw. "miękkich narkotyków".

Pomimo przedwyborczych zapowiedzi przywrócenia kary śmierci, przeprowadzenia lustracji majątkowej polityków oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych i dekomunizacji, a także zmniejszenia liczby mandatów w obu izbach Zgromadzenia Narodowego i wprowadzenie systemu semiprezydenckiego, partia nie zrealizowała tej części programu w okresie sprawowania władzy.

Program gospodarczy

Partia opowiada się za progresywną skalą podatkową. Wyrazem tego było m.in. poparcie dla propozycji wprowadzenia 50% stawki PIT w 2004. Natomiast w 2006 posłowie partii poparli redukcję stawek podatkowych do dwóch – 18 i 32%.

PiS deklaruje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. obniżanie pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klina podatkowego), do czego Sejm (m.in. głosami PiS) przyczynił się już w 2007, obniżając składkę rentową, oraz likwidację barier biurokratycznych hamujących rozwój przedsiębiorczości (tzw. Pakiet Kluski, nie został jednak poddany pod głosowanie).

Partia postuluje też gruntowną reformą finansów publicznych, m.in. likwidację jednostek budżetowych, funduszy celowych i gospodarstw pomocniczych i włączenie ich wydatków do budżetu, oraz wprowadzenie koncepcji budżetu zadaniowego. Ponadto proponuje wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej.

Ugrupowanie sprzeciwia się pochopnie przeprowadzanej prywatyzacji. Postuluje utrzymanie przez państwo kontroli nad spółkami o strategicznym znaczeniu. Sprzeciwia się też nadmiernym cięciom w wydatkach socjalnych. Popiera zachowanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i na wyższych uczelniach państwowych, oraz obecny system finansowania służby zdrowia. Proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytów mieszkaniowych. Opowiada się za szeroko pojętym programem wspierania polskiej rodziny. W tym celu proponuje opracowanie i przyjęcie kompleksowego programu polityki prorodzinnej.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl