WYBORY SAMORZĄDOWE

Twój Ruch

Lider:   Janusz Palikot
Data założenia:   6 października 2013
Adres siedziby:   ul.Nowy Świat 39 16, 00-029 Warszawa
Oficjalna strona:   www.twojruch.eu/
Prezes  

Imię i nazwisko: Janusz Palikot
Data Urodzenia: 26 października 1964
Wykształcenie: wyższe - studiował na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił pracę magisterską zatytułowaną Transcendentalna jedność apercepcji u Kanta.

  Wiceprzewodniczący  
 

Imię i nazwisko: Marek Siwiec
Data Urodzenia: 13 marca 1955
Wykształcenie: wyższe - studiował na Akademi Górniczo - Hurniczej.

 
Program wyborczy
Twój Ruch
Ideologia :    demoliberalizm, socjalliberalizm, progresywizm, antyklerykalizm
 Poglądy :    wolny rynek, liberalizm

 

Wśród postulatów Ruchu Poparcia znalazły się m.in. zaprzestania nauczania religii w szkołach, liberalizacji tzw. ustawy aborcyjnej, finansowania z budżetu państwa metody in vitro, wprowadzenia rejestrowanych związków partnerskich, dostosowania płacy do pracy, parytetów płci na listach wyborczych, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, likwidacji Senatu, połączenia ZUS i KRUS, przekazania 1% PKB na kulturę, wprowadzenia "zasady milczącej zgody", hasła legalizacji tzw. "miękkich narkotyków" i inne.

Stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota (RPP) jest organizacją o charakterze społecznym. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Za główny cel stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota uznaje "wspieranie demokracji przez budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego". Stowarzyszenie zapisane ma w statucie m.in. "zwalczanie dyskryminacji w życiu społecznym i politycznym" oraz "prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i oświatowej".

W grudniu 2010 zostały wybrane władze regionalne stowarzyszenia, a 15 stycznia 2011 jego zarząd krajowy i komisja rewizyjna. Dwa tygodnie później na prezesa została wybrana Katarzyna Izydorczyk, na wiceprezesa Katarzyna "Kapsyda" Kobro, zaś skarbnikiem został Maciej Mroczek.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl