WYBORY SAMORZĄDOWE

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z portalu internetowego www.wyborysamorzadowe2014.pl informacje o Użytkownikach o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie zliczane w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za zgodą Użytkownika. Rejestracja danych osobowych w serwisie jest dobrowolna. Dane osobowe będą wykorzystywane przez www.glosujteraz.pl oraz nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ponadto Użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.

Jednocześnie informujemy że transmisja danych między komputerem użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażone na ingerencję osób trzecich. Dlatego też użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych.

 

 

Zastrzeżenia prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej portal www.glosujteraz.pl

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej portal www.glosujteraz.pl

Użytkownikom zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl