WYBORY SAMORZĄDOWE

ŁAZOWSKI Roman Waldemar kandydat na radnego miasta Dębica

ŁAZOWSKI Roman Waldemar

Kandydat na radnego miejski Roman Waldemar ŁAZOWSKI

ŁAZOWSKI Roman Waldemar

Pozycja: 1 Okręg: 9

Kandydat na: radnego miejski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Dębicki

Miejscowość: Dębica

Lista: Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Brzostowskiego

Jesteś kandydatem ? Uzupełnij swój profil
ŁAZOWSKI Roman Waldemar
Wykształcenie
Osiągnięcia
Doświadczenie

Więcej o mnie...
Roman Waldemar ŁAZOWSKI
Program wyborczy

ŁAZOWSKI Roman Waldemar

ŁAZOWSKI Roman Waldemar

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Dębicki

Miejscowość: Dębica

Formularz kontaktowy - Wybory Samorządowe 2014

 

Co musisz wiedzieć zanim pójdziesz na wybory?

 

W gminach niebędących miastami na prawach powiatu panuje system wyborczy większościowy. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest tylko jeden kandydat. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów od wyborców w danym okręgu. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych pozwoli na wzmocnienie relacji kandydat-wyborca.

 

W wyborach do rad miasta na prawach powiatu, rad powiatu, sejmików województw występuje proporcjonalny system wyborczy. W okręgu wielomandatowym wyborca może zagłosować na kilku kandydatów (w zależności od możliwej do uzyskania ilości mandatów w danym okręgu). Wyborcy głosują na listy kandydatów, które zostały wcześniej zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej przez komitety i partie polityczne.

 

Podczas wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta głosujemy na wybranego kandydata. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała więcej niż 50% głosów. Jeżeli żadna z osób na liście nie otrzymała większościowego poparcia - organizowana jest II tura wyborów, w której rywalizują między sobą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wójtem, burmistrzem lub kandydatem zostaje osoba, która otrzyma większą liczbę głosów.

 

W wyborach samorządowych II tura wyborów odbędzie się 2 tygodnie później czyli 30 listopada 2014 roku.

 

 

W najbliższych wyborach samorządowych masz aż 4 głosy.

 

Co z nimi zrobisz ?

 

W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada wybierzemy prawie 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

W większości gmin wyborcy będą mogli oddać aż cztery głosy po jednym w głosowaniu na radnych: gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

W miastach na prawach powiatu mieszkańcy będą wybierać radnych miasta, sejmiku województwa oraz prezydenta miasta.

Mieszkańcy Warszawy zagłosują na radnych: miasta, dzielnic, sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta.

 

Liczba mandatów zależy od liczby mieszkańców w danej gminie. Mandaty są dzielone metodą d'Hondta. Wszystkie gminy zostały podzielone na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do rozdania w danej radzie . Wybieramy od 15 do 23 radnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

Piętnastu radnych wybierzemy w gminach do 20 tys. mieszkańców, dwudziestu jeden w gminach do 50 tys. mieszkańców, dwudziestu trzech w gminach do 100 tys. Mieszkańców.

 

W gminie miejskiej w jednym okręgu w mieście na prawach powiatu do podziału może być od 5 do 10 mandatów. Miejskie rady mogą liczyć maksymalnie 45 członków, z wyjątkiem Rady Warszawy, która liczy 60 radnych.

 

Mieszkańcy miast na prawach powiatu wybierają tylko radę miejską i prezydenta miasta oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. Dlatego też otrzymają trzy karty do głosowania. Znów wyjątkiem jest Warszawa - mieszkańcy Warszawy zagłosują dodatkowo na radnych dzielnic - czyli otrzymają cztery karty do głosowania.

 

Także w wyborach do rad powiatu obowiązuje system proporcjonalny i 5-proc. próg wyborczy. W każdym okręgu wybiera się od trzech do dziesięciu radnych. Wyborca może skreślić tylko jedno nazwisko na jednej z list niezależnie od liczby mandatów do obsadzenia.

wyszukaj kandydata w twoim mieście

Poleć znajomym stronę
www.wyborysamorzadowe2014.pl