Spartagen + -opinions, komentarze, cena,
Zdrowie i Ty

Spartagen + -opinions, komentarze, cena,

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem indywidualne i administrację zasobów online, sklep internetowy

Użytkownik – osoba fizyczna, wiek, zdolny poprzez działalność w zakresie nabywania praw obywatelskich i je realizować niezależnie, a także możliwość ich działania, aby utworzyć dla siebie te obowiązki obywatelskie, do samodzielnego wykonania i jest odpowiedzialny w przypadku awarii, Akceptuję warunki umowy użytkownika i korzystania z usług serwisu.

Producent – a. Osoba, która z powodu swojej działalności gospodarczej, na podstawie działań przedsiębiorczych, uczestniczących w produkcji i konserwacji produktów

Administracja – przedsiębiorca (OGRN. INN:, miejsce rejestracji 🙂 właściciel serwisu na podstawie prawa własności prywatnej oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego,

finansowego i technicznego dla istnienia i funkcjonowania witryny

stron -. Administracji, Użytkownicy i Goście

Site – zasób internetowy sklep z nazwą domeny, który przebywa pod kontrolą organizacyjnej i posiadaniu przez instytucję, na zasadach prywatnych praw własności

.

Produkty -. Towary oferowane użytkownikowi przez administrację usług, to wyczerpująca lista, która jest zamieszczona na stronie internetowej

Oferta publiczna – nieruchomość jest skierowane do nieokreślonego kręgu osób lub kilku konkretnych osób propozycji, które zdecydowanie i konkretnie wyraża intencje osoby, która złożyła wniosek, aby rozważyć sam zawarł umowy z adresatowi, który będzie przyjąć ofertę.

Acceptance – pełna akceptacja jedna ze stron warunków ofertą publiczną administrację do zawarcia niniejszej Umowy użytkownika. Akceptując ofertę publiczną odbywa się na początku korzystania z witryny (w tym do celów edukacyjnych) i jego usługi (służb).

1. Przepisy ogólne

1,1. Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) określa ogólne zasady nawiedzenia, korzystania z usług i standardów ogólne zachowanie na miejscu i reguluje cywilne stosunki prawne między użytkownikami i użytkowników oraz administracji w procesie ich interakcji.

1,2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona przez administrację jednostronnie. Administracja nie ponosi obowiązki osobistego powiadomienia o takich zmianach. Nowa edycja Umowa wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

1,3. Warunki umowy mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających witrynę, bez wyjątków.

1,4. Zwiedzający / użytkownika, zaczynają korzystać z usług sklepu internetowego potwierdza fakt, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy użytkownika w umyśle dźwięku i jasne pamięci, w pełni je zrozumieć i zaakceptować warunki użytkowania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy (w części lub w całości), osoba która wyraziła taką wolę, ma prawo do korzystania z pola informacyjnego Serwisu.

2. Rozporządzenie interakcji między stronami

2,1. Administracja zapewnia polu informacyjnym działalności sklepu internetowego, który obejmuje, ale nie ogranicza się do następujących informacji: imię,

formę, jakość produktów, ich wartości, a także o procedurze składania zamówień, płatności i dostawy towarów do użytkownik przez przedstawicieli administracji. Informacje są dostarczane na zasadzie wolnego.

2,2. Użytkownik powinien złożyć zamówienie na produkty. Podawanie może, ale nie jest zobowiązany do zapewnienia krótkie porady lub charakter doradczy, zadając pytania. Przepis taki porad jest bezpłatny.

2,3. Aby otrzymać usługi określonej w pkt 2.2. Umowa użytkownika, użytkownik może umieścić swoje pytanie. W tym przypadku konieczne jest, aby podsumować swoje pytanie i pozostawić dane kontaktowe -. E-mail, numer telefonu kontaktowego

2,4. Administracja ma prawo nie odpowiadać na umieszczane żądanie użytkownika i nie daje odpowiedzi, w przypadku, gdy wniosek zostanie niejasne, zawierają brutalne, obraźliwe nazwę użytkownika, słowa i slovooborotami do administracji, osób trzecich, oraz z innych powodów, napędzany przez wewnętrzne przekonania.

2,5. Realizacja usługi świadczone przez strony oraz (lub) możliwości nie zapewniają użytkownikowi żadnych praw wyłącznych i przywileje.

2,4. Strony niniejszej umowy ustaliły, że administracja ma prawo umieszczać bloki reklamowe, banery, reklamy w różnych dziedzinach, w tym, gdzie znajdują się informacje opublikowane przez Użytkownika, bez zgody użytkownika.

2,5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej przez administrację jest rezultatem działalności intelektualnej władzy i wszelkiej własności i praw moralnych w takich informacji należą do administracji, do momentu, aż ustawiony inaczej. W ten sposób użytkownik nie występuje jakiekolwiek prawa wyłączności na wynikach działalności intelektualnej Administracji, wyrażona w graficznej formie tekstowej, audio, wideo, obiekt umieszczony na stronie.

2,6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ochronę naruszonych praw Użytkownika

w kontekście rozstrzygania sporów na tej podstawie, w tym w sądzie.

2.7. naruszenia przez użytkownika praw autorskich należących do Administracji i (lub) innych osób, pociąga za sobą dla sprawcy do odpowiedzialności zgodnie z ustawodawstwem Federacji Europen.

2.8. W przypadku naruszenia praw autorskich przez użytkownika, za pomocą nielegalnego zakwaterowania nie jest własnością przez Użytkownika materiałów, administracja zwalnia z bezpłatnego dostępu do takich materiałów, na wniosek prawowitego właściciela.

2.9. Użytkownik jest zabronione zamieszczać informacje, które bezpośrednio lub pośrednio zawiera wspólne elementy pornografii, obraźliwych, naruszających, uszkadzając niczyjej godności, zawierające odwołania do przemocy, nadużyć i innych czynności polegającej naruszeń obowiązujących przepisach określono właściwość terytorialną zawierających złośliwe oprogramowanie, i (lub) inne informacje, które mogą być szkodliwe dla osób trzecich.

2,10. W przypadku naruszenia klauzuli 2.9. niniejszej Umowy i nieprzestrzeganie wymogów administracji, w tym usunięcie takich informacji z publicznego dostępu do witryny Użytkownicy odpowiedzialni są zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz (lub) aktualnym ustawodawstwem Federacji Europen. Podawanie w tym przypadku ma prawo do usuwania, o którym mowa w punkcie 2.9. Informacje niezależnie.

2,11. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki Użytkownika odwiedzania stron trzecich (zewnętrzne), linki do zasobów, które mogą być umieszczone na stronie internetowej. Zgodnie z wynikami oznacza każdy wynik, niezależnie od jej charakteru, a od wystąpienia której Użytkownik nie poniósł żadnej szkody materialne, uprzedzenia moralne i innych negatywnych objawów.

2,12. Produkty oferowane przez administrację użytkowników, rozproszonych zdalnie w ramach wymogów określonych przez obecnego ustawodawstwa Federacji Europen, posiada certyfikat i spełnia wymagania określone w przepisach w zakresie ochrony praw konsumentów.

3. Korzystanie z usług przez Użytkownika

3,1. Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z usług i propozycji przedstawionej na stronie internetowej w całości, z wyjątkiem, gdy takie stosowanie jest niezgodne z prawem, narusza prawa, wolności i interesów Administracji i (lub) innych użytkowników strony.

3,2. Kolejność złożenia zamówienia

3.2.1. Użytkownik niezależnie odwiedza pole informacyjne ze strony internetowej, wybiera towar i składa zamówienie.

3.2.2. Jeśli to konieczne, administracja zapewni Advisory użytkownika i usługi informacyjne w zakresie doboru produktów w sposób określony w niniejszej umowie użytkownika.

3.2.3. Użytkownik wybiera produkty, które są zamieszczone na stronie internetowej, a administracja nie jest odpowiedzialny za skutki w przypadku złożeniu zamówienia na zasobach zewnętrznych. Pozycja ta ma taką samą moc prawną jak również w przypadkach, gdy inne strony internetowe kopiowanie, duplikat informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w tym marką, logo, projektowanie, stylu prezentacji informacji na stronie.

3.2.4. Kolejność odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pola oznaczone * są obowiązkowe. Na końcu formularza, kliknij przycisk „Zamówienie”.

3.2.5. Strony ustaliły, że numer telefonu (adres e-mail) Użytkownika, administracja wysyła krótki komunikat informacyjny z danymi zamówienia i / lub innych niezbędnych informacji. Użytkownik rozpoczęciem korzystania z usługi sklep internetowy akceptuje ten stan w całości i gwarantuje, że nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do przedmiotu.

3.2.6. Po wykonaniu powyższych czynności, żądanie użytkownika jest przypisany unikatowy numer, a kolejność jest umieszczony, co wydało odpowiednie powiadomienie. Od pewnego czasu, administracja komunikuje się z użytkownikiem określonym w pkt 3.2.5. sposób w celu potwierdzenia zamówienia.

3,3. Sposób płatności

3.3.1. Produkty muszą być wypłacane w formie 100% płatności lub innych warunków osiągnięte przez strony w czasie złożenia zamówienia użytkownika i (lub) inne etapy interakcji pomiędzy stronami.

3.3.4. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie po osiągnięciu warunków określonych w punkcie 3.3.1. Z regulaminem użytkownika.

3,4. Kolejność dostawy produktów

3.4.1 dostawa produktów do Użytkownika jest prowadzone przez naszych własnych Urzędu transportu lub przedsiębiorstwa transportowego.

3.4.2. Warunki dostawy, dla każdej podjętej w przypadku izolacji.

3.4.3. Kolejność i dostarczania produktów do użytkownika jest określana w procesie składania zamówienia przez użytkownika.

3.4.4. Strony ustaliły, że dostawa produktów dla użytkownika jest przeprowadzane zgodnie z naszym regulaminem użytkownika. Dostawa produktów przez Użytkownika z magazynu jest możliwe, z dodatkową zatwierdzenia procedury samodzielnego podawania.

3.4.5. W przypadku dostawy produktów na warunkach postu płatności produkty są wysyłane kurierem do Użytkownika tylko gdy użytkownik zapłacił za kuriera pełnego kosztu produkcji.

3,5. Kolejność powrotu produktów

3.5.1. Użytkownik ma prawo do odmowy towarów w dowolnym momencie przed jego przeniesieniem, a po przekazaniu towarów – w terminie 7 dni, z wyjątkiem gdy Użytkownik nie jest ograniczony przez prawo obowiązującym ustawodawstwem Federacji Europen

.

3.5.2. Powrót do produktów dobrej jakości jest możliwe, jeśli jego szata graficzna, właściwości użytkowej, jak również dokument potwierdzający fakt i warunki zakupu określonych produktów.

3.5.3. Użytkownik nie jest uprawniony do odmowy towar dobrej jakości, posiadające indywidualnie zdefiniowane właściwości, jeśli produkty te mogą być wykorzystywane wyłącznie do kupowania użytkownika.

3.5.4. Na odmowę Użytkownika z produktów, producent wyrobów musi zwrócić mu kwoty zapłaconej przez Użytkownika zgodnie z umową, z wyjątkiem kosztów przesyłki od Użytkownika zwróconego produktu, nie później niż 10 dni od Data przedstawienia przez użytkownika z odpowiednimi wymaganiami producenta.

4. Zadania i obowiązki stron

4,1. W przypadku korzystania z Administracji własności intelektualnej zawartości strony do jakichkolwiek celów, Użytkownik musi wcześniej, przed wprowadzeniem tych materiałów, w celu uzyskania zgody administracji. Za zgodą administracji, Użytkownik musi posiadać pełną nazwę domeny i nazwę źródła w następującym formacie: Internet-sklep. Hiperłącze powinien być aktywny i bezpośredni, po kliknięciu, nawiguje do konkretnej strony w miejscu, w którym materiał jest pobierany.

4,2. Przez analogię z instrukcjami zawartymi w rozdziale 4.1. niniejszej Umowy, Użytkownik zobowiązuje się do działania w przypadku korzystania z własności intelektualnej, które należą do osób trzecich. Sposób i tryb realizacji określonego w negocjacjach z właścicielami materiałów.

4,3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, który spowodował naruszenie praw osób trzecich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obecnego ustawodawstwa Federacji Europen.

4,4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

4,5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników witryny. opinie użytkowników na stronie internetowej są subiektywnymi opiniami ich autorów w żaden sposób zastrzeżenia być obiektywne. nie mogą pokrywać się z opinią publiczną i nie może być prawdą.

4,6. Decyzję w sprawie udzielenia / nie udzielenia danych osobowych przez administrację tylko na podstawie wniosku przesłanego przez osobę władzy, w sposób określony przez obecnego porządku ustawodawstwa.

4,7. Administracja ma prawo nie odpowiadać na pytania, odwołań i liter, które nie zawierają szczegółów wnioskodawców (nazwa, dane kontaktowe).

4,8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dane rejestracyjne, który został określony przez użytkownika podczas interakcji z polem informacyjnym na stronie.

4,9. Administracja ma prawo, bez wyjaśnienia, ograniczenia, aby zablokować dostęp Użytkownika (w tym niezarejestrowany) na stronie internetowej, z częściowym lub całkowitym usunięciu informacji, które zostały zamieszczone przez Użytkownika na stronie internetowej.

4,10. Podawanie podejmuje się uwzględnić żądanie wydany z procedurą przedstawioną przez części 4 umowie, w 30 (trzydziestu) dnia kalendarzowego terminu jego otrzymania.

5. Procedura rozstrzygania sporów

5,1. W przypadku wykrycia strona zawiera informacje, zawierające wyniki własności intelektualnej należących do osób trzecich, posiadacz prawa powinien:

5.1.1. Aby roszczenie określającą faktycznych i normatywne podstawy, które pozwalają personel do usunięcia informacji z publicznego dostępu.

5.1.2. Dołączyć do dowodów roszczenia oryginalności własności intelektualnej (oryginalna kopiowania, inne dokumenty potwierdzające własność przedmiotu prawa autorskiego).

5.1.3. Wyślij dokumenty określone w przepisach pkt 5.1.1., 5.1.2. niniejszej Umowy, administracji e-mail: [email protected].com

5,2. Roszczenia użytkowników jakości usług, produktów i innych uwag należy przesłać do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej administracji: [email protected]

5,3. W przypadku opisanym s. 3.2.3. Umowa użytkownika, skargi, roszczenia, obawy są przekazywane do zarządzania odpowiednich zasobów. Administracja ma prawo nie odpowiadać na takie leczenie.

5,4. Administracja nie jest zobowiązane do wnoszenia wkładu w poszukiwaniu określonej w pkt 3.2.3. Osoby i innych osób trzecich, których działania nie naruszyły prawa, wolności i interesów użytkowników.

6. Inne warunki

6,1. Wszystkie możliwe sytuacje, spory wynikające ze stosunków użytkowników, użytkowników i osób trzecich, użytkowników i administracji, nie uregulowanych niniejszą umową, są rozwiązywane w kolejności ustalonej przez ustawodawstwo Federacji Europen.

6,2. Strony niniejszego porozumienia uznają prawa i obowiązki generowanych przez relacji osoby, o których mowa w niniejszej umowie, w pełni świadomy swoich działań, zrozumienie charakteru prawnego konsekwencjami takich działań do końca.

6,3. Bezczynność przez administrację w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy użytkownika nie pozbawia administracji sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, aby później ochrona jej interesów oraz ochronę praw prawnie chronionych.

6,4. Na wszystkie pytania, z wyjątkiem tych, nagrany w sekcji 5 umowy użytkownika, użytkownicy mogą skontaktować się z podawania przez wysyłanie odpowiednich wiadomości.

You may also like...