Spartagen + -opinions, komentarze, cena,

Spartagen + -opinions, komentarze, cena,

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem indywidualne i administrację zasobów online, sklep internetowy Użytkownik – osoba fizyczna, wiek, zdolny poprzez działalność w zakresie nabywania praw obywatelskich i je realizować niezależnie, a także możliwość ich działania, aby utworzyć dla siebie te obowiązki obywatelskie, do samodzielnego wykonania i jest odpowiedzialny w przypadku awarii, Akceptuję warunki umowy użytkownika i …