Wybory samorządowe 2014 – co musisz wiedzieć


Wybory samorządowe 2014 odbyły się 22 maja i były szeroko dyskutowane. Wyborcy i kandydaci mają dużo do powiedzenia na temat tego, co poszło źle lub dobrze w wyborach.

Co się stało?

Wybory samorządowe odbyły się 22 maja 2014 r. Były to trzecia tura wyborów prowincjonalnych, miejskich i burmistrzów Libanu, które zostały przełożone w 2009 r. z powodu wojny domowej w Libanie.

Jak wyborcy oddali swój głos?

Wyborcy oddają swój głos w centrach wyborczych przez trzy dni – w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Wyborca musiałby okazać dowód osobisty przed oddaniem głosu. Odnotowano również wysoką frekwencję wyborczą – 76% wszystkich zarejestrowanych wyborców wzięło udział w wyborach – co stanowi duży wzrost w porównaniu z poprzednimi latami od 2013 r., gdy frekwencja wyborcza w I turze wyniosła tylko 34%

W wyborach samorządowych w 2014 r. Norwegia głosowała za proporcjonalną reprezentacją z listy partyjnej. Oznacza to, że miejsca w parlamencie są dzielone między partie na podstawie ich procentowej liczby głosów.

Wybory samorządowe w Norwegii odbyły się niedawno i wiele osób zastanawia się, co stało się z tradycyjnym systemem politycznym tego kraju. Wynika to z faktu, że wyborcy głosowali na proporcjonalną reprezentację z listy partyjnej, która w ostatnich latach zastąpiła pierwszy system głosowania post-post.

W istocie, proporcjonalna reprezentacja na listach partyjnych to koncepcja, w której miejsca w parlamencie są dzielone między partie na podstawie ich procentu głosów, a nie według systemu zwycięzca bierze wszystko, jak w przypadku pierwszego po objęciu stanowiska.

Wybory lokalne w 2014 r. odbyły się w ponad 400 gminach w całej Austrii w dniu 24 października 2014 r., dając wyborcom możliwość wybrania członków rad gminnych. Ordynacja wyborcza z 2014 r. uregulowała tryb wyborów i ustanowiła nowy system jednomandatowych okręgów wyborczych.

Wybory lokalne w Polsce różnią się od innych krajów europejskich, ponieważ odbywają się co cztery lata. Nie mają takiego znaczenia jak wybory parlamentarne czy prezydenckie.

Wybory samorządowe w 2014 r. odbyły się 25 października. Wygrała je partia Prawo i Sprawiedliwość, która przez kilka lat przed zwycięstwem była w opozycji, ale ze zmniejszoną frekwencją i agresywną taktyką kampanijną.

Wybory samorządowe 2014 są ostatnimi wyborami samorządowymi w Polsce. Wybory odbyły się 25 listopada, zgodnie z ordynacją samorządową uchwaloną 6 września.

Wybory te były pierwszymi tego typu od czasu przejścia Polski z parlamentu do republiki prezydenckiej. Zgodnie z nową ordynacją wyborczą okręgi wyborcze zostały przerysowane i tym samym po raz pierwszy od 1989 r. utworzono nowe okręgi wyborcze. Młodsza koalicja PiS zwyciężyła we wszystkich okręgach poza jednym, w którym zwyciężył kandydat Komorowskiego w Siedlcach (jedynym okręgu, w którym PiS nie wygrał).

Rząd szukał wsparcia dla uchwalenia szeregu proponowanych przez siebie reform, w tym: podwyżki wynagrodzeń urzędników, zniesienia wypłat gotówkowych dla osób pobierających świadczenia, ograniczenia

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 25 października 2014 r.

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 25 października 2014 r. Kandydaci ubiegają się o stanowisko burmistrza gminy lub stanowisko prezydenta jednego z 23 województw.

W wyborach samorządowych w 2014 r. zadecydują wyborcy, którzy wybiorą kandydatów na burmistrza i/lub prezydenta gminy. Nie ma ograniczeń co do liczby kandydatów, którzy mogą wziąć udział w tych wyborach. Wybrani przedstawiciele sprawują urząd na czteroletnią kadencję do 2022 r., kiedy to wszystkie samorządy w całej Polsce zostaną ponownie wybrane