Wybory samorządowe 2014


Wybory lokalne w 2014 r. na Filipinach były pierwszymi wyborami, które odbyły się z nowym automatycznym systemem rejestracji wyborców w tym kraju.

Zautomatyzowany system był odpowiedzialny za zarejestrowanie 4 milionów wyborców na Filipinach, z których ponad połowa miała mniej niż 35 lat.

W tych wyborach rywalizowało ponad 6000 kandydatów z różnych branż na 3826 miejscach. Oczekuje się, że przy całkowitej liczbie wyborców 22 201 974 będzie to jedno z najbardziej kontestowanych wyborów w najnowszej historii.

Wybory samorządowe w 2014 r. odbyły się na Filipinach. Wyborcy zostali poproszeni o wybór swoich przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego.

Wybory samorządowe w 2014 r. były przełomowymi wyborami w historii Filipin. Po raz pierwszy wyborcy wybrali swoich przedstawicieli dla każdej gminy i miasta, zamiast tylko głosować na przywódców krajowych. Poprzedni system, który powstał 15 czerwca 1987 r., kiedy Ferdynand Marcos ogłosił stan wojenny w Manili, pozwalał wyborcom na wybór tylko przedstawiciela okręgowego z ich obszaru.

To zwycięstwo uczyniło filipińską demokrację silniejszą i skuteczniejszą, ponieważ pokazało, że ludzie wciąż są w stanie wybrać dobrych przywódców, którzy mogą przeprowadzić ich przez trudne czasy. Ponadto system ten ułatwił również osobom bez wykształcenia lub zasobów głosowanie na wybranych przez siebie przedstawicieli bez konieczności przeskakiwania przez zbyt wiele papierkowej roboty lub godzin oczekiwania w kolejce w obwodach wyborczych.

Wybory samorządowe 2014 odbyły się 7 maja. Partia rządząca, Partia Ludowo-Demokratyczna (PDP), zdobyła przekonującą większość dwóch trzecich mandatów.

Mimo wielu problemów z wdrożeniem systemu wyborczego, chwalono go za skuteczność i potencjał zmian, o czym świadczą zbliżające się wybory samorządowe w 2016 roku.

Wybory samorządowe w 2014 r. były bardzo udanymi wyborami dla wschodzących partii. Zyskali mandaty, zwiększyli frekwencję wyborczą i wystawili wielu nowych kandydatów.

Pierwsze wybory lokalne w Irlandii Północnej, które miały się odbyć po porozumieniu wielkopiątkowym, odbyły się 5 maja 2014 r. Po raz pierwszy brytyjskie prawo wyborcze pozwoliło mieszkańcom tego kraju na głosowanie w wyborach do rad.

Wczesne wyniki pokazały poprawę w przypadku niektórych lokalnych partii, przy czym DUP i Sinn Féin zdobyły po 13 mandatów, a Partia Pracy zdobyła 10 z 12 mandatów do zgarnięcia w obszarze Rady Miejskiej Londonderry. SDLP, Partia Sojuszu i UUP zdobyły po 3 mandaty, podczas gdy wybrano czterech niezależnych radnych.

Wybory lokalne w lokalnym stanie Pendżab odbyły się 9 marca 2014 r. W wynikach dominowały partie populistyczne i regionalne, wykazując niezadowolenie wyborców z neoliberalnej polityki poprzedniego rządu.

Wybory samorządowe w 2014 r. odbyły się 9 marca i zostały naznaczone silnym regionalizmem, przy czym partie regionalne odniosły duże zwycięstwo. Może to wskazywać na pojawienie się polityki tożsamości, która będzie odgrywać większą rolę w tych wyborach i poza nimi.

Wybory lokalne charakteryzują się na ogół wysoką frekwencją i głosowaniem na lokalnych kandydatów, którzy traktują priorytetowo kwestie bliskie ludziom oraz ich interesom, a nie narodowych polityków i ideologii.

W 2014 r. liczba wyborów samorządowych, które odbyły się na całym świecie, była większa niż kiedykolwiek w historii. W Wielkiej Brytanii odbyły się 23 wybory samorządowe, z których 19 wygrała Partia Konserwatywna.

Wybory lokalne są rozgrywane na poziomie społeczności i są ważne, ponieważ wyborcy mogą wybierać swoich członków do rad i kontrolować politykę, która ma wpływ na ich poszczególne dzielnice.